Sotilaspoikien Perinneliiton vuosipäivä

Aika: 29.5.2021