Sotilaspoikien Perinneliiton johtoon Suur-Savon Sotilaspoikien Perinnekillan puheenjohtaja Juhani Manninen

19.8.2021